Právo ke hře na tenisových kurtech Tenisového klubu Kaznějov

 1. Člen Tenisového klubu
  Splňující podmínky, t.j. zaplacený členský příspěvek na rok 2023 ve výši 500,- Kč plus odpracované brigádnické hodiny ve výši 10 hodin. Do 31. 5. 2023 musí být zaplacené příspěvky, do 30. 6. 2023 odpracováno minimálně 5 hodin, do 30. 11. 2023 celkem 10 hodin, nebo možno uhradit chybějící hodiny v ceně 150,- Kč/hod.
 2. Sponzor Tenisového klubu
  Splňující podmínku platby minimálně 3 000,- Kč na rok 2023.
 3. Plátce hrací hodiny
  Po platbě předem, cena za 1 hodinu hry na jeden kurt činí 100,- Kč
 4. Mládež hostující v Tenisovém klubu (15 - 18 let)
  Splňující podmínky, t.j. zaplacený členský příspěvek na rok 2023 ve výši 300,- Kč a odpracované brigádnické hodiny - do 30. 6. 2023 minimálně 5 hodin, do 30. 11. 2023 celkem 10 hodin nebo možno uhradit chybějící hodiny v ceně 150,- Kč/hod.
 5. Děti členů TK
  Podmínkou jsou splněné povinnosti člena TK a osobní doprovod na kurtech.
 6. Člen tenisové školy (pokud nesplňuje bod 4, 5)
  Podmínky: splněné povinnosti člena TŠ ve školním roce (školné); osobní doprovod rodiči na kurtech; osobní účast při hře; doplatek pro právo samostatné hry ve výši 200,- Kč a odpracované brigádnické hodiny - do 30.11.2023 celkem 5 hodin při úklidu areálu (fyzicky nenáročná práce) nebo možno uhradit chybějící hodiny ceně 50,- Kč/hod.
 7. Hráč bez práva ke hře – hra s držitelem práva ke hře
  Držitel práva ke hře má právo si pozvat hosta/y (hráče bez práva ke hře) bezplatně na celkem 8 hodin hry za 1 kalendářní měsíc, při překročení limitu bude placena poměrná část z částky 100 Kč za hodinu za kurt, tj. v případě dvouhry 50 Kč za hodinu za kurt; v případě čtyřhry dle počtu hostů na kurtu, např. hraje-li jen jeden člen s právem ke hře, pak to znamená platbu 75 Kč za hodinu (3 x 25 Kč)

Hry na kurtě se musí přímo účastnit minimálně jedna osoba splňující výše uvedené body!

Členové TK (ad 1) a sponzoři (ad 2) mohou právo ke hře využít pro rodinné příslušníky (pouze manželé a děti starší 15 let) bez nutné přímé účasti při hře!

Směrnice schválena valnou hromadou 3.3.2023.

Směrnice.

Podmínky členství včetně jeho vzniku a zániku upravují stanovy TK, schválené na valné hromadě dne 29.5.2015.