Právo ke hře na tenisových kurtech Tenisového klubu Kaznějov

 1. Člen Tenisového klubu
  Splňující podmínky, t.j. zaplacený členský příspěvek na rok 2018 ve výši 500,- Kč plus odpracované brigádnické hodiny ve výši 15 hodin. Do 31. 5. 2018 musí být zaplacené příspěvky, do 30. 6. 2018 odpracováno minimálně 10 hodin, do 30. 11. 2018 celkem 15 hodin, nebo možno uhradit chybějící hodiny (maximálně 10 hodin) v ceně 100,- Kč/hod.
 2. Sponzor Tenisového klubu
  Splňující podmínku platby minimálně 3 000,- Kč na rok 2018.
 3. Plátce hrací hodiny
  Po platbě předem, cena za 1 hodinu hry na jeden kurt činí 100,- Kč
 4. Mládež hostující v Tenisovém klubu (15 - 18 let)
  Splňující podmínky, t.j. zaplacený členský příspěvek na rok 2018 ve výši 300,- Kč a odpracované brigádnické hodiny - do 30. 6. 2018 minimálně 10 hodin, do 30. 11. 2018 celkem 15 hodin nebo možno uhradit chybějící hodiny v ceně 100,- Kč/hod.
 5. Děti členů TK
  Podmínkou jsou splněné povinnosti člena TK a osobní doprovod na kurtech.
 6. Člen tenisové školy (pokud nesplňuje bod 4, 5)
  Podmínky: splněné povinnosti člena TŠ ve školním roce (školné); osobní doprovod rodiči na kurtech; osobní účast při hře; doplatek pro právo samostatné hry ve výši 200,- Kč a odpracované brigádnické hodiny - do 2. 11. 2018 celkem 5 hodin při úklidu areálu (fyzicky nenáročná práce) nebo možno uhradit chybějící hodiny v ceně 50,- Kč/hod.
 7. Hráč bez práva ke hře – hra s držitelem práva ke hře
  Držitel práva ke hře má právo si pozvat hosta/y (hráče bez práva ke hře) bezplatně na celkem 8 hodin hry za 1 kalendářní měsíc, při překročení limitu bude placena poměrná část z částky 100 Kč za hodinu za kurt, tj. v případě dvouhry 50 Kč za hodinu za kurt; v případě čtyřhry dle počtu hostů na kurtu, např. hraje-li jen jeden člen s právem ke hře, pak to znamená platbu 75 Kč za hodinu (3 x 25 Kč)

Hry na kurtě se musí přímo účastnit minimálně jedna osoba splňující výše uvedené body!

Členové TK (ad 1) a sponzoři (ad 2) mohou právo ke hře využít pro rodinné příslušníky (pouze manželé a děti starší 15 let) bez nutné přímé účasti při hře!

Směrnice schválena valnou hromadou 3.3.2018.

Podmínky členství včetně jeho vzniku a zániku upravují stanovy TK, schválené na valné hromadě dne 29.5.2015.